Utökad satsning på barns språkutveckling. Pilotprojektet Bokstart, där bibliotekarier besöker barn och deras familjer för att dela ut böcker och tipsa om tidig läsning, utvidgas från två till tolv områden. ”Jag är stolt över att vår stad satsar på tidig språkutveckling – det är en fråga om jämlikhet”, säger Gertrud Widerberg, projektsamordnare för Bokstart i Göteborg.

Under tre år har pilotprojektet Bokstart främjat läsning och språkutveckling hos små barn. Personal från biblioteken i Bergsjön och Gårdsten har gjort hembesök för att dela ut böcker och prata om läsning.

När nu projektet blir permanent i Göteborgs stads regi utökas antalet områden från två till tolv. Genom att samarbeta med barnavårdscentraler får biblioteken kontakt med alla barnfamiljer i området. De som fått sitt första barn eller som fött sitt första barn i Sverige erbjuds ett hembesök när barnet är sex månader gammalt.

Ett nytt besök med nya bokgåvor anpassat efter åldern görs när barnet är elva månader gammalt. Samtidigt får familjerna information om biblioteket och dess program.

Läsning skapar jämlikhet
– Många tror att små barn inte hör hemma på biblioteket. Men vi är inte stränga mot barn som äter lite på böcker, säger Gertrud Widerberg med glimten i ögat.

– Biblioteket är en miljö full av värdefull stimulans för barn i alla åldrar.

Bokstart är en del av Göteborgs Stads arbete med jämlikhet och satsningen Staden där vi läser för våra barn. Forskning visar nämligen att regelbunden högläsning för barn bidrar till mer likvärdiga livsvillkor mellan människor. I längden medverkar högläsning till att fler blir behöriga till gymnasiet, kan vidareutbilda sig och lättare får jobb.

– Att läsa och prata om böcker med barn stärker inte bara våra relationer utan också barnens förmåga och lust att ta till sig skriven text. Läsning ger starkare och tryggare röster, säger Gertrud Widerberg.