Fler och fler ungdomar får uppdrag som ledare efter att ha genomgått ledar- och demokratiutbildning på högstadiet. Det visar en undersökning som idrott- och föreningsförvaltningen gjort. Målet är att ledarutbildningarna för årskurserna 8-9 ska permanentas senast 2010. Och intresset bland eleverna ökar hela tiden.

Ledar- och demokratiutbildningen på högstadiet startade hösten 2004. Sedan dess har 1.050 ungdomar genomgått utbildningen.

Genomförs på ”Elevens val”-timmarna

– Intresset ökar hela tiden bland eleverna. Våren 2008 erbjuder ett 20-tal skolor sina elever utbildningen, säger Rune Karlsson på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Antalet elever som får ledaruppdrag inom föreningar, skolan eller fritidsverksamhet knuten till staden ökar också. Det visar en undersökning som genomfördes i höstas bland elever som gick utbildningen under åren 2004 till och med 2006.

Av de 150 elever som svarade hade 38 procent ledaruppdrag. Innan de påbörjade utbildningen var siffran 25 procent.

Ledar- och demokratiutbildningen omfattar 35 timmar och den genomförs på elevens ”fria val”. De flesta skolorna som deltar finns i de västra stadsdelarna – Högsbo, Tynnered, Frölunda och Älvsborg.

Fler föreningar behövs i samarbetet

– Kortedala är också ledande – Gamlestadsskolan har varit med sedan starten, säger Rune Karlsson.

Ett 30-tal föreningar samarbetar med de olika stadsdelsförvaltningarna. Tanken är att elever och föreningar ska mötas och förhoppningsvis hitta ett gemensamt engagemang.

Men fler föreningar behövs i samarbetet.

– Tyvärr har vi inte lyckats med att knyta till sig tillräckligt många föreningar. Inom ramen för utbildningen ingår fem timmar då eleverna ska jobba som ledare eller funktionärer i en förening, säger Rune Karlsson.

Kostar 35.000 för 20 elever

Idrott- och föreningsförvaltningen står en del av kostnaderna de första tre terminerna. Sedan är det meningen att stadsdelsförvaltningarna successivt ska ta över ansvaret.

– Eleverna efterfrågar utbildningen men ibland kan skolorna tveka inför kostnaden. Det kostar ungefär 35.000 kronor för 20 elever, säger Rune Karlsson.