Från nycirkus till sommarjobb i stadens regi. För att alla Göteborgsungdomar ska få chansen till en meningsfull sommar hjälper Göteborgs Stad till med att ordna aktiviteter, jobb och praktikplatser. Många av sommaraktiviteterna är redan igång. Det mesta finns i stadens kalendarium på nätet.

Hitta aktiviteter i Göteborgs Stads kalendarium

Lägervecka i Slottsskogen, streetgames, beachvolley, bad- och äventyrsbuss, simskola och skateskola. Listan kan göras lång. I år har Göteborgs Stads verksamheter fler aktiviteter att erbjuda än någonsin tidigare. De flesta är dessutom gratis och öppna för alla.

− När sommaraktiviteterna finns över hela stan får människor från olika stadsdelar ett tillfälle att träffas. Det stärker integrationen, säger Cecilia Zachrisson, som är samordnare för fritidsverksamheten i Östra Göteborg.

Praktikplatser till nyanlända
Dessutom har staden ordnat fram ett stort antal feriearbeten till Göteborgs högstadie- och gymnasieelever samt erbjuder praktikplatser till nyanlända ungdomar, som i egenskap av asylsökande inte har rätt att arbeta i Sverige.

Elever i årskurs 9 kan läsa in behörighet till gymnasiet på sommarskola på Lindholmen.

Sommarlovsbidrag på 17 miljoner
Inför sommaren har Göteborgs Stad fått ta emot 17 miljoner kronor i sommarlovsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Det är medel som fördelats till Sveriges kommuner utifrån statistik över antalet barn och unga i hushåll med försörjningsstöd.

Det betyder att staden kan genomföra mer av det som redan har planerats men även tillföra några nya aktiviteter, erbjuda fler gratisaktiviteter och förstärka med fler ledare och tolkar.