Initiativ inför 400-årsjubileet. Det statliga Institutet för språk och folkminnen går nu ut på bred front och ber göteborgarna skicka in sina berättelser från efterkrigstiden fram till idag. Det kan handla om allt från om stämningen i tvättstugan förändrats sedan du flyttade in, till en särskild känsla du har för en plats i staden. Bara det handlar om dina egna erfarenheter.

Institutet för språk och folkminnen hade gott om Göteborgsberättelser från 1900-talets början och andra världskriget, men väldigt lite efter det. Inför stadens 400-årsfirande bestämde man sig därför för att samla in göteborgarnas egna berättelser från senare år.

Frågelista ska sätta fart på minnet
– Berättelserna kan sedan fungera som ett historiskt källmaterial, de blir en del av vårt immateriella kulturarv, förklarar Carina Ahlqvist, forskningsarkivarie.

För att få igång berättandet har institutet tagit fram en diger frågelista. Den rymmer ett antal olika rubriker, och under varje finns mängder av inspirationsord.

– Vi förväntar oss inte att man ska skriva om alla, de finns där för att få igång berättandet.

Det som skiljer insamlingen från de tidigare, är att ämnesvalet är så öppet.

Alla är välkomna att skicka in
– Meningen är att göteborgarna själva ska välja vad de vill berätta för kommande generationer. Kanske bodde man i husen som revs under 60-talet och flyttade till något nybyggt i utkanten och kan berätta om sina tankar och känslor kring detta. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan också vara det lilla och det enkla som om 50 år kommer säga mycket om tidsandan, som man inte tänker på just nu när man lever mitt i det.

Alla är välkomna att skicka in sin berättelse. Såväl infödda göteborgare som inflyttade, ja, alla som någonsin bott i Göteborg, eller ens har varit på besök.

– Vi hoppas att många människor i olika åldrar och med olika bakgrund ska svara.

Frågelistan finns nu ute på institutets hemsida. Det finns också planer på att sprida den via bibliotek, hembygdsföreningar och studieförbund. Och samarbeten med skolor för att få med berättelser från unga.

Blir tillgängliga för forskare och allmänhet
Berättelserna kan skickas in med brev eller e-post. Så småningom kommer också webbsajt där man kan skriva in sin berättelse direkt. Berättelserna kommer att bevaras i folkminnesarkivet, där de är tillgängliga för forskare och allmänheten. Det finns också det planer på att göra någon typ av publicering.

– Men om det blir i bokform eller på nätet, det har vi inte bestämt ännu.

Insamlingen Mitt liv i Göteborg är delvis finansierad av medel från Anna Ahrenbergs fond.

2F44_2.jpg

Lilla Bommens hamn. Ur Väggalmanack 1962, reklam från firma Strömman & Co. I bakgrunden det gamla cellfängelset som revs 1972.