Nya regler sedan den 1 juni. Ska du skjuta raketer på nyår? Då finns det nya regler att förhålla sig till. Det är numera förbjudet för alla utom den med särskild utbildning och tillstånd att avfyra fyrverkeripjäser med så kallad styrpinne – alltså den pinne som sätts ner i marken. Du är också skyldig att själv ta reda på vilka övriga regler som gäller i just din kommun.

De nya reglerna gäller naturligtvis även alla andra dagar på året, men är särskilt aktuella under nyårshelgen, då många firar genom att avfyra raketer framför allt runt tolvslaget.

– Egentligen är det så att alla explosiva varor behöver tillstånd, men det finns vissa undantag, där att skjuta raket med styrpinne har varit ett. Men efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sett att fyrverkerier med styrpinne har varit överrepresenterade i olycksstatistiken tog de den 1 juni bort just det undantaget. Däremot får du fortfarande skjuta andra typer av fyrverkerier, säger Patrik Midenborn, enhetschef för brandfarligt och explosivt på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse upp till tre år.

Den som är utbildad får skjuta
Om du ändå vill kunna skjuta raketer med styrpinne måste du gå en särskild utbildning och dessutom ansöka om tillstånd. Det söker du hos räddningstjänsten för sex år i taget och det gäller förvaring och hantering av produkterna. För att få det behöver den som söker också ha ett godkänt utbildningsbevis.

– Det är inte räddningstjänsten som anordnar utbildningarna, utan utbildningssamordnare godkända av MSB. Det finns ingen särskild utbildning för just raketer med styrpinne, utan de utbildningar som finns är professionellt inriktade och handlar om pyroteknik i stort. Än så länge är det ingen privatperson som ansökt.

Den som säljer raketer får bara sälja fyrverkerier med styrpinne till personer som kan visa upp papper på godkänd utbildning och tillstånd från polisen.

Också för den som vill skjuta andra typer av raketer finns det regler att följa.

– Vid själva avfyrningen ska du som skjuter enligt ordningslagen göra en bedömning om detta kan ske ”utan risk eller annan olägenhet för egendom eller människor i din omgivning”. Det kan också vara så att du behöver ha ett tillstånd från polisen. Rådgör med polisen om du är osäker.

Det är polisen som ger tillstånd för uppskjutning, medan räddningstjänsten är tillståndsmyndighet och ansvarar för att förbuden efterlevs.

– Liksom tidigare år så kommer vi besöka försäljningsställen och se till att de vet vilka regler som gäller.

Går inte att lämna till återvinning
För den som har kvar fyrverkeripjäser med styrpinne från tidigare år är det viktigt att komma ihåg att det ändå är förbjudet att avfyra dem. Det spelar ingen roll att de inhandlades före förbudet trädda i kraft, hantering och förvaring är ändå olagligt utan tillstånd. Därför uppmuntras allmänheten att lämna in dem. Om det är möjligt ska pjäserna lämnas tillbaka försäljningsstället och i andra hand till leverantören eller polisen.

– Jag har pratat med Renova om vad som gäller här i Göteborg och de meddelar att du inte kan lämna in fyrverkerier på stadens återvinningsstationer, säger Patrik Midenborn.