Vill öka förståelsen. Röhsskas nya tillfälliga utställning Migration – Föremålens färdvägar ger nya perspektiv på museets historiska samlingar. 23 oktober öppnar utställningen.

Varför dyker snarlika motiv upp i olika kulturer och skilda tidsepoker? Vilka resor har föremålen gjort innan de hamnade i museets samling? Det är några frågor i den nya tillfälliga utställningen på Röhsska.

– Röhsska museet vill vidga synen på den designade och tillverkade världen. Migration ger oss tillfälle att bygga kunskap om våra samlingar och öka förståelsen för hur design och hantverksmetoder har skapat förutsättningar för föremål att migrera och distribueras över geografier och tid, och för museet att dela och diskutera dessa resultat med vår publik, säger Nina Due, chef för Röhsska museet.

Bland de föremålen som ställs ut finns bland annat koptiska gravfynd, skånska flamskvävar och samiska renhornsskedar.