För tredje året i rad kan ideella föreningar söka bidrag för att göra Göteborgs stadsmiljö lite roligare och trevligare. Bidraget, som är på totalt 50.000 kronor, delas ut av park- och naturnämnden.

Föreningarnas insatser kan handla om att skapa nya omhändertagna platser eller förändra platsers karaktär och överlag ta initiativ till upplevelser i de offentliga rummen. Det kan exempelvis också vara att sprida kunskap om gröna miljöer och hur dessa påverkar människor.

Kriterierna för dem som söker är att de driver verksamhet i Göteborg och gör det på för göteborgarna lika villkor. Den verksamhet föreningarna driver ska vara demokratisk och ta tydligt avstånd från våld, rasism, segregation och droger.

Trädgårdsamatörer fick bidrag i fjol

Föreningarna ska också i sitt samarbete med park- och naturnämnden efterleva nämndens miljöpolicy.

Årets föreningsbidrag är de tredje i raden som park- och naturnämnden delar ut till ideella föreningar i Göteborg. Förra årets bidrag gick till Trädgårdsamatörerna i Göteborg, Torpadammens Vänner och Sällskapet Hortikulturens Vänner.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar i Göteborg som vårdar och utvecklar Göteborgs stads- och naturmiljöer.

Fotnot:
Ansökningarna ska ha kommit in till park- och naturförvaltningen senast 31 oktober 2007. På webbplatsen finns blanketter och mer information (se länk nedan).