Omprioriteringar gör det möjligt. Minst 15 miljoner ska delas ut till de föreningar i Göteborg som drabbats hårt av ökade energikostnader. Stödet består av två delar. Det ena delas ut automatiskt, men för det andra behöver ansökan vara inne senast 30 oktober.

Föreningar med egna anläggningar har under året drabbats av högre kostnader till följd av skenande energikostnader. Nu ska föreningarna stöttas. Det handlar om föreningar med anläggningar som man äger eller långtidshyr och bedriver aktivitetsbidragsgodkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 år eller för personer med funktionsnedsättning.

Stödet betalas ut automatiskt till samtliga dessa och kommer att motsvara en procentsats – som ännu inte är fastställd – av föreningens utbetalda lokalbidrag.

– Förvaltningen har fått i uppdrag av idrotts- och föreningsnämnden att erbjuda stöd för föreningar och organisationer med egna anläggningar. Det känns bra att nu kunna presentera den här lösningen som kan stötta föreningarna i dessa utmanande tider, säger William Lindgren, utvecklingsledare på avdelning föreningsstöd vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

Viktigt stöd för föreningar med stora kostnadsökningar

Den andra delen i stödet riktar sig till de med lite större anläggningar som fått stora kostnadsökningar.

– Vi vill inte att föreningar med stora egna anläggningar med mycket verksamhet ska riskera att behöva ta till drastiska åtgärder som att exempelvis stänga ned.

Idrott- och föreningsförvaltningen har gått ut med information till samtliga föreningar som är berättigade till stöd. Ansökningstiden för detta stöd är 18–30 oktober.

Har fått elspartips

Energistödet är möjligt genom omprioriteringar inom bidragsbudgeten och förstärkning från det prognostiserade budgetöverskottet. I samband med utlysningen av bidragen fick föreningarna även information och tips om energibesparande åtgärder på både kort och lång sikt.

– Ett av kraven för att ta del av stödet är att föreningen redovisar en plan för hur man ska minska energiförbrukningen i anläggningen på kort och lång sikt, säger William Lindgren.