På torsdagseftermiddagens mångfaldsseminarium hos idrotts- och föreningsförvaltningen på Kviberg var det högt i tak. Här träffades representanter från många av Göteborgs föreningar som arbetat med jämställdhet och/eller integration. På plats fanns också medarbetare från de kommunala enheter i staden som jobbar med dessa frågor samt ledamöter ur idrotts- och föreningsnämnden.

– Vi vill inspirera föreningar till ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet, och ta vara på det forum för erfarenhetsutbyte vi skapade vid förra årets seminarium, säger Ewa Roslund, föreningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Ska bli tradition

Idrotts- och föreningsförvaltningens direktör Tomas Tibell inledningstalade på torsdagskvällen, han hoppas att förra årets succé ska bli en tradition i och med att den upprepas i år.

Lars Lilled från mångfaldsenheten i Göteborgs Stad tog vid och berättade om sina erfarenheter i mångfaldsarbetet:

– Integration är ett begrepp som berör alla, det handlar om alla människors lika värde.

Fick inspiration i fjol

5C8A.jpg– Förra årets mångfaldsseminarium gav mig inspirationen till det arbete som vi genomfört i vår förening, säger Hester Casimiro från Portugisiska föreningen.

Publiken fick också lyssna på föredrag av bland andra Agora, en mötesplats för kvinnor som genom besök på gymnasier fångar upp flickor med invandrarbakgrund till gemensam verksamhet och IF Kville som integrerat funktionshindrade barn i sin friidrottsverksamhet.

– Det är roligt att se att de bidrag vi lämnar används till så mycket bra verksamhet, säger Ewa Roslund, chef föreningsenheten.

Mingel till gambianska trummor

Idrotts- och föreningsförvaltningens ordförande Roland Schüler avslutade med att tacka för en mycket intressant kväll och hoppades att det goda arbetet som föreningarna i Göteborg gör även ska fortsätta i framtiden.

Besökarna fick också tillfälle att knyta nya kontakter och lära av varandra under buffé och mingel ackompanjerat av gambianska trumslagare.