Inkludering för rikare fritid. Barn och unga med funktionsnedsättning vill ha kul på fritiden precis som andra barn. Men ibland behövs extra stöd för att kunna delta. Därför finns Passalen. Deras arbete handlar om att inkludera alla i ordinarie utbud och därför får de föreningsbidrag från förvaltningen för funktionsstöd.

– Det unika med Passalen är att vi jobbar med inkludering i befintliga strukturer. Vi ser våra barn som hela stadens barn och vi jobbar väldigt mycket med att sudda ut gränserna mellan funkis och andra, säger Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare på Passalen.

Passalen är en ideell förening med 600 medlemmar, som jobbar för att barn och unga med funktionsnedsättning ska ha en berikande fritid. Barnen behöver ofta hjälp för att kunna ta del av kommunens ordinarie fritidsutbud. Ibland handlar det om fysisk tillgänglighet och ibland om att det kan vara svårt att träffa nya kompisar.

Ungdomsledare från Passalen följer med på olika aktiviteter och ser till att det fungerar att delta på lika villkor som andra barn. Det kan handla om att gå på simhallen, hänga på fritidsgården eller att se dockteater. Passalen anordnar också egna spelkvällar, disco och träffar för att baka eller träna tillsammans.

Bidrag till att utveckla en app

Passalen är en av många föreningar i Göteborg som får föreningsbidrag från förvaltningen för funktionsstöd. Pengarna har använts till att ta fram en app, Passalen-appen, som innehåller hela Göteborgs stads fritidsprogram utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. När någon bokar in sig via appen notifieras Passalen och kan planera verksamheten efter vad som efterfrågas.

– Vårt arbete handlar om allt från att se till att barnen har en extra tröja med sig till morgondagens utflykt, till att utöva långsiktig påverkan på politiker och samhällsaktörer.

Passalen jobbar uppsökande och samverkar med särskolan och flera förvaltningar i Göteborgs Stad.

Rik fritid för unga vuxna

Till hösten planerar Ia Kjellsdotter att använda föreningsbidraget till att utveckla fritidsverksamhet för unga vuxna. Den ordinarie verksamheten slutar erbjuda aktiviteter för unga över 20 års ålder, men Passalens målgrupp efterfrågar en fortsättning.

– Den styrande normen är att unga i 20-årsåldern ska vara vuxna och klara sig på egen hand. Men har du en funktionsvariation och bor i ett gruppboende behöver du stöd hela livet, även för det du vill göra på fritiden, säger Ia Kjellsdotter.

Göteborgs Stad såg potentialen

Ia Kjellsdotter har själv ingen koppling till funktionsstödsområdet, men är utbildad fritidsledare. När hon såg behovet av inkludering av alla barn tog hon kontakt med staden för finansiering.

– Göteborgs stad såg potentialen i mina galna idéer och hjälpte mig att navigera och att utveckla mina visioner, säger Ia Kjellsdotter.

Hon berättar vidare att stödet från Göteborgs Stad har varit avgörande för att kunna utveckla verksamheten. Passalen har bland annat tagit fram filmer, bilder och ordnat så att barnen har träffat politikerna och fått föra fram sina behov.

– Jag tror på en tät samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Passalen kan bidra genom att vara en liten snabb aktör som fångar upp målgruppens behov, och när vi kan jobba med Göteborgs stad kan vi tillsammans skapa de bästa lösningarna.