Göteborgs Stadsmuseum arrangerar i höst en serie på sex seminarier för att fördjupa aktuella utställningsteman och ställa brännande frågor. Förintelsen står i centrum, eftersom Roy Anderssons utställning "Sverige och Förintelsen" visas på museet till och med 18 november.

Premiär för höstseminarierna blir det på onsdag kväll 26 september, då kulturjournalisten och forskaren Barbro Eberan sätter Förintelsen i ett europeiskt sammanhang under rubriken ”Hur kunde det ske?”

Den 3 oktober kommer filmaren Lena Einhorn och berättar som sitt arbete med boken och filmen Ninas resa. Det handlar om hur hennes judiska mamma Nina överlevde den nazistiska ockupationen av Polen, bland annat tack vare icke-judiska polacker som gömde Nina.

Den 14 november är rubriken ”Linné och nationalmyten om de rasrena svenskarna”. Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman, aktuell med boken Det rena landet, ska tala om konsten att uppfinna en nation och dess historia.

Ytterligare tre seminarier arrangeras under hösten, fram till och med 21 november. Samtliga hålls på Stadsmuseet, onsdagar kl 18 -20.