Nu invigs Göteborgs femte utflyktslekplats. Utflyktslekplatsen i Jubileumsparken i Frihamnen invigs nästa fredag 26 augusti. Där finns ett 20-tal fantasifulla skulpturer som ska inspirera till både lek och avkoppling, men också mycket grönska. “Vi har fått ett antal stora träd från bygget av Västlänken, det gör att det blir maffigt och grönt direkt”, säger Malin Gustafsson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Det är den femte utflyktslekplatsen i Göteborg som nu ska invigas i Frihamnen på Hisingen. Det som skiljer en utflyktslekplats mot en vanlig lekplats är att den är större och innehåller lekutrustning där både barn och vuxna kan leka tillsammans.

Gungbrädor. Foto: Happy Visuals

– Det är också ganska vanligt att det finns ett tema eller inriktning. Till den här har vi tagit hjälp av ett antal konstnärer och arbetat med form och fantasi.

Klassiska lekfunktioner

Utflyktslekplatsen i Jubileumsparken har både en grafisk och figurativ gestaltning så att besökarna ska kunna använda sin egen fantasi kring vad de fantasifulla skulpturerna är för något.

– Vi har också byggt in klassiska lekfunktioner så att det går att klättra, balansera, gunga och åka rutschkana på dem. Det finns även ljudskulpturer, sandlek och skulpturer som samlar vatten.

Barnens fantasivärld

 Ett antal prototyper har byggts under åren i Frihamnen och Jubileumsparken. Där har olika typer av lek testats.

Foto: Happy Visuals

– Vi har även pratat med Bygglekplatsen för att höra vad barn brukar göra när de är där själva och bygger för att få med barnens egen fantasivärld på utflyktslekplatsen. Utöver de klassiska lekarna kommer det skapas många nya lekar när barnen själva får hitta på, vara kreativa och använda sin fantasi.

En grön lekplats

Fredagen den 26 augusti invigs utflyktslekplatsen och då är alla välkomna för att upptäcka den nya platsen och lekskulpturerna. Det händer mycket annat också, det går till exempel att bygga insektshotell, se en musikalisk dansföreställning, badet är öppet, det går att paddla kanot och yoga.

– Det är kul att utflyktslekplatsen är färdig, men det är också roligt med själva parken som skapats. Det är en väldigt grön lekplats med många olika typer av planteringar och träd som ska ge ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald, säger Malin Gustafsson.

Lekskultpurerna har tagits fram i samarbete med konstnärerna Daniel Götesson “EKTA”, Patrik Bengtsson och New Order Arkitektur. De fyra andra uflyktslekplatserna finns i Plikta i Slottsskogen, i Positivparken i Frölunda, i Angeredsparken och i Hisingsparken.

Läs om invigningsprogrammet i faktarutan nedan. Du hittar också länkar till mer information om Jubileumsparken i Frihamnen och hur du hittar dit.

Foto: Happy Visuals