Drygt 400 förskolebarn från olika stadsdelar samlas på fredagen i Trädgårdsföreningen för att sjunga tillsammans. "Integration måste starta redan i förskoleåldern, när barnen kommit upp i tonåren är det kanske för sent", säger Teresa Hedborg, en av initiativtagarna till Mångfaldsfestivalen som i år ordnas för tredje gången.

Minst 400 och kanske ända upp till 500 unga deltagare samt förskolepersonal och föräldrar väntas till festivalen, som hålls på fredagen mellan klockan 10 och 11.

Hjällbo- och Majornabarn började träffas

Tillsammans kommer de att sjunga ett antal sånger från hela världen, som numera tillhör standardrepertoaren på många av Göteborgs förskolor: Mamma Lola, Barnens blues och Poco a poco, för att nämna några exempel.

Sångerna har sitt ursprung i ett samarbete mellan kulturskolan i Angered och förskolorna i Hjällbo. För tre år sedan började några barngrupper i Hjällbo och Majorna att lära sig dessa sånger när de växelvis träffas hos varandra för att sjunga och leka tillsammans.

– Sedan dess har sångerna spridit sig till andra förskolegrupper i Göteborg, säger Teresa Hedborg.

– Till festivalen i Trädgårdsföreningen väntar vi barngrupper från bland annat Torslanda, Centrum, Majorna och Biskopsgården och Hela Lärjedalen, tillägger hon.

– De barn som kanske inte känner till sångerna lär sig fort.

Premiär för nya mångfaldssången

Musikprojektet började för sju år sedan som en språkinlärningsmetod under namnet ”Språk genom musik”. Så småningom kom integrationsaspekten mer i fokus, så nu lyder festivalens motto ”Språk genom musik i mångfald”.

Nytt för i år blir presentationen av en ny sång, Mångfaldssången, som barngrupperna i Hjällbo och Majorna har sjungit tillsammans.

Utbytet mellan Hjällbo och Majorna har också lett till ett antal föräldraföreställningar:

– Det märks att något har hänt. I början tyckte en del av barnen från Majorna att Hjällbo var som ett annat land. Nu är det helt naturligt att umgås, säger Teresa Hedborg.

– Genom musiken förstår vi varandra och musiken öppnar gränserna mellan stadsdelarna. Vi bor faktiskt alla i Göteborg, påpekar hon.