Göteborgs första välkomstceremoni för nya medborgare bör hållas på Liseberg, i samband med nationaldagsfirandet 6 juni. Alla nyblivna svenskar är välkomna för att få en minnesgåva och lyssna på musik, sång och tal av politiker. Och blir det regn, kan man kanske hålla till i Lisebergshallen.

Det föreslår kulturförvaltningen i en rapport som ska behandlas av kulturnämnden 29 mars.

Föreslås få minnesgåva

Välkomstceremonier för nya medborgare finns i många svenska kommuner, men Göteborg har hittills inte haft någon. I januari beslutade kommunfullmäktige att en ceremoni ska hållas redan i år och anslog 750.000 kronor extra till arrangemanget. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att ”skyndsamt” ta fram ett förslag till hur de nya göteborgarna ska välkomnas.

Ceremonin föreslås starta klockan elva, innan nöjesparken har öppnat. Efteråt kan de som önskar, delta i nationaldagsfirandet som börjar klockan tolv.

Något program för ceremonin finns inte ännu, mer än att den ska innehålla tal av politiker, olika kulturarrangemang och att kommunala politiker överräcker en minnesgåva.

Nya medborgare i ny referensgrupp

En projektledare, Monika Klasson, har anställts och börjar sitt jobb denna vecka med att samla en styrgrupp med representanter från olika delar av kulturförvaltningen och andra organisationer som vill vara med i planeringen, till exempel länsstyrelsen, frivilligorganisationer och Stiftelsen Emigranternas Hus.

Det ska också bildas en referensgrupp med representanter för de göteborgare som under 2006 fått svenskt medborgarskap, så att även de får lämna synpunkter på programmet.

Varje år väljer 3.000-4.000 personer i Göteborg att bli svenska medborgare, ungefär 70 procent av dem är över 18 år. Kulturförvaltningen bedömer att 500-1.000 av dem kan lockas av den nya ceremonin.