En plats för alla året om. Älvsborgsdammen i Kungsladugård har varit en uppskattad plats i många generationer. Nu är förslaget att platsen ska byggas om och rustas upp. Göteborgarnas åsikter har varit centrala i skapandet av nya Plaskis gör att se till att Plaskis fortsätter vara en plats för alla, året om.

Gunilla Gombrii, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Under året har park- och naturförvaltningen gjort en förstudie av hur Plaskis ska byggas om. En viktig del i arbetet har varit att lyssna på vad göteborgarna haft för önskemål. Förstudien visar att det är viktigt att bevara det som uppskattas idag.

– Plaskis är en mötesplats som är gratis, öppen för alla och där alla känner sig välkomna och trivs. Det är viktigt att bevara det samtidigt som vi ska göra platsen bättre, säger Gunilla Gombrii, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Så ser förslaget ut

Plaskis har i första hand varit en plaskdamm med tillhörande solbad och häng, vilket den kommer fortsätta att vara. Den 50 år gamla tekniska anläggningen ska bytas till ett nytt pumpsystem och en ny bassäng.

– Vi måste byta ut anläggningen och då rustar vi också upp området runt plaskdammen. Det kommer bli en grönare plats med lite utökade gräsmattor och träd som ger skugga varma dagar. Vi kommer också att placera ut fler och mer varierade möbler och förbättra belysningen. Detta är exempel på synpunkter vi fått in från göteborgarna, säger Gunilla Gombrii.

Riksintresse för kulturmiljövård

Platsen har också ett stort kulturhistoriskt värde. Stadsdelen Kungsladugård är klassad som en miljö som utgör riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Göteborgs stads beva­randeprogram. Därför har Stadsmuseet tagit fram ett kulturmiljöunderlag som kommer att vara vägledande i arbetet med upprustningen.

Skateboardåkning och spontanaktiviteter

Klicka på bilden för att ladda ner förstudien som pdf.

Älvsborgsdammen är mycket mer än bara en plats för varma sommardagar. Platsen ska fortsatt erbjuda möjlighet för spontanaktiviteter som megaloppis, konserter, pulkaåkning och skate.

– På hösten och våren är det en populär plats för skateboardåkare. Det är en viktig användning av platsen och även i nya Plaskis kommer det vara möjligt att åka skateboard, precis som idag, säger Gunilla Gombrii.

Ett annat önskemål som kommit in är att Plaskis ska bli en isbana på vintern.

– Vi kommer fortsätta undersöka om det går att spola en isbana vintertid när vädret tillåter och temperaturen utomhus kan frysa vattnet, säger Gunilla Gombrii.

Då kan arbetet starta

Förstudien när nu klar och nästa steg är att nämnden ska godkänna budgeten på drygt 26 miljoner kronor. När beslutet är taget tar projektet cirka 1,5 år att genomföra. Att riva den gamla anläggningen och bygga den nya platsen tar ungefär åtta månader. Under den perioden, från september till maj kommer det troligten inte gå att använda platsen för skateåkning. Målsättningen är att nya Plaskis ska stå klar i juni 2025.

– Med tanke på hur sent på året det är nu kommer det bli svårt att nya Plaskis ska vara klart till 2024, utan snarare till juni 2025, säger Gunilla Gombrii.