Nu invigs Mötesplats MT. I stadsdelen Majorna-Linnés medborgarbudget för 2019 fanns ett förslag om att öppna en fritidsgård vid Mariaplan. Förslaget var ett av de som fick flest röster och beviljades pengar. Nyöppnade Mötesplats MT är resultatet.

Mötesplats MT håller till i Mariaträffens lokaler vid Älvsborgsplan. Mariaträffen är en generationsöverskridande träffpunkt för vuxna och barn i vuxnas sällskap. Nu utökas verksamheten med Mötesplats MT på tisdagskvällar för alla som är 12 år och uppåt.

– Här träffas redan vuxna i alla åldrar samt yngre barn, så det ska bli spännande att aktivt bjuda in ungdomar till Mötesplats MT och skapa möjlighet för nya möten över generationerna. Alla är välkomna, såväl de som brukar komma till Mariaträffen, som de som är helt nya på Mötesplats MT, säger Sara Väärand som arbetar på Mariaträffen och Mötesplats MT.

Ett resultat av medborgarbudgeten
Mötesplats MT är ett samarbete mellan Mariaträffen och Samhälle och kultur i Majorna-Linné. Mötesplatsen för unga blir verklighet tack vare ett förslag i stadsdelens medborgarbudget 2019.

– Mötesplats MT innebär inte bara en trygg och meningsfull mötesplats för våra ungdomar utan kan även ge möjlighet till oväntade möten över generationsgränserna. Det känns därför väldigt roligt att många röstade på förslaget som nu kan genomföras tack vare pengar från medborgarbudgeten, säger Lisa Vukovich som lämnade in förslaget.

Invigs på tisdag 11 februari
Mötesplats MT smygöppnade 4 februari och 11 februari är det dags för invigning. På invigningen kommer band från musikverksamheten Mammut att spela. De som besöker Mötesplats MT kommer framöver att vara med och skapa innehållet tillsammans.

– Vi har inget fast program för tisdagskvällarna. Här finns alla möjligheter att gemensamt utforma Mötesplats MT och vad som ska hända här, säger Carina Lind, fritidsassistent på Mötesplats MT.