Fyra att välja på. Ska det bli en superslinga, spegelscen, en lekfull naturpark eller en SlottsskogsRing? Under tisdagen avslöjades de fyra anonyma bidrag som tävlar om att förnya Slottsskogsvallens entréområde till jubileumsåret 2021. Nu uppmuntras göteborgarna att vara med och tycka till om innehållet i förslagen.

De fyra arkitekter som nu tävlar om att utföra uppdraget utsågs i oktober – men vilka de är avslöjas först i februari, när vinnaren är korad. Vid midnatt i måndags gick däremot deadline ut för att skicka in själva förslagen och under tisdagen fick jurymedlemmarna för första gången ta del av dem.

– Det var väldigt roligt att öppna dem och det ska bli jättespännande att läsa in sig på de olika alternativen och se hur de har löst uppgiften och vilka visioner de har för parken, säger Axel Peterson, utvecklingsledare och jurymedlem.

Förslagen ska bidra till att uppfylla målen för parken, som att:
• Ge ett tilltalande, lekfullt och välkomnande intryck som lockar till aktivitet.
• Komplettera och utveckla parkens aktivitetsutbud och ta hänsyn till befintliga verksamheter.
• Vara klart till jubileumsåret 2021, men konceptet ska också bygga på en idé som kan utvecklas längre fram.
• Utgå från parkens hundraåriga historia och i möjligaste mån återskapa dess funktion som aktivitetspark utifrån dagens förutsättningar och fritidsvanor.
• Hålla sig inom budgeten på 14 miljoner kronor.

– Vi har ju satt ganska tydliga ramar som de måste hålla sig inom, inte minst ekonomiskt, så därför är det extra kul att se hur olika de har tänkt.

Sedan invigningen 1923 har Slottsskogsvallen och området runt omkring blivit mer och mer centralt i takt med att stadens centrala delar utvidgats.

– När den skapades låg den i Göteborgs utkanter och i dag ligger den i en ganska central del av staden. Och om ytterligare hundra år tror jag att det här kommer vara en del av centrum. Det gör det extra spännande att utveckla verksamheten, eftersom den både ska vara aktuell nu, men också vara lockande i ett framtidsperspektiv, säger Axel Peterson.

Förslagen som heter Superslingan, En lekfull park, Speg-ling och SlottskogsRingen finns att se i sin helhet på webben och som utställning i Göteborg Stadsmuseums entré och på Slottsskogsvallens gym. Vinnaren utses av juryn i februari.

59B2.jpg

Förslag B En lekfull park

4FC2.jpg

Förslag C Speg-ling

61B2.jpg
Förslag D SlottsskogsRingen