Barnboksbilder och Strindberg lockade många. Nästan 263 000 personer varav närmare 46 000 barn besökte Göteborgs Konstmuseum förra året. Det är något färre än rekordåret 2011 men visar ändå på en fortsatt hög publiktillströmning till museet.

Under 2012 uppmärksammade Konstmuseet barnkulturåret med utställningen A, B, Se! med barnboksbilder ur museets samlingar. Under året öppnade också en utställning med August Strindbergs bilder och två utställningar om Edward Munch.

262 678 personer varav 45 659 barn och unga besökte Konstmuseet i fjol. Rekordåret 2011 var siffran 282 052 besökare, mycket tack vare sucéeutställningarna om Frida Kahlo & Diego Rivera och om bildmakaren Jan Lööf.