Nu grusas flera planer i Göteborg. Ungdomsfullmäktiges inventering av skolornas fotbollsplaner har lett till att ett flertal fräschas upp och får nytt grus lagom till sommaren.

”Spontanidrott pågår” heter den kampanj som ungdomsfullmäktige drivit under några veckor i vår. Syftet har varit att på olika sätt få unga att röra på sig mer, bland annat genom en spontanidrottsdag och en inventering av skolornas fotbollsplaner.

LFF avsätter 150.000

– När barnen har en idé så gör de det enkelt. Vi skickade ut en fråga till alla skolor i Göteborg: ”behöver ni grus?”, berättar Eva Looström, planeringsledare på ungdomsfullmäktige i Göteborgs Stad.

22 skolor svarade ja på frågan. Resultatet lämnades sedan över till lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), som gav tummen upp och nu prioriterar om i sin budget för att tillgodose de ungas önskemål.

– Det är verkligen ett bra initiativ som ungdomarna har tagit. Vi sätter nu undan 150.000 till detta och kommer under de närmaste dagarna att göra en prioriteringslista och fixa till de planer som vi ansvarar för, säger Rolf van Dalen, förvaltningschef på LFF.

Ska göras inom tre-fyra veckor

Ungdomsfullmäktige söker 10.000 kronor ur sin initiativbudget för att själva vara med och bidra till upprustningen. Arbetet handlar i första hand om att lägga på nytt grus, jämna till håligheter och laga trasiga nät och stängsel. Rejälare upprustningar får vänta till längre fram.

– Att upprusta en grusplan från grunden kostar mellan 30.000 och 100.000 kronor och det utrymmet finns inte i budget idag, säger Rolf van Dalen.

Planen är att grusningen ska genomföras inom tre-fyra veckor. LFF kommer att dokumentera arbetet och sedan återrapportera till ungdomsfullmäktige.

Fotnot:
Följande skolor önskar också nytt grus till sina fotbollsplaner, men de har inte LFF som förvaltare: Backaskolan, Backegårdsskolan, Fiskebäcksskolan, Katolska skolan, Kristinaskolan, Nya Lundenskolan och Oscar Fredriks lekplats. Ungdomsfullmäktige kommer att jobba vidare för att även dessa ska åtgärdas.

2479