De allsvenska klubbarna, polisen och kommunen ska samarbeta bättre för att komma tillrätta med fotbollsvåldet. Det blev tydligt under onsdagens hearing för kommunstyrelsen, där representanter från alla berörda parter fick diskutera och informera i frågan.

Den senaste tidens sammandrabbningar i centrala Göteborg inför fotbollsmatcher satte frågan på sin spets. Kommunstyrelsen kallade därför snabbt samman ansvariga från olika delar av samhället för att försöka ta ett gemensamt avstamp i några frågor: Hur ser läget ut i dag och vilka åtgärder kan vidtas på kort och lång sikt?

På podiet satt Seppo Vaihela, klubbdirektör för IFK Göteborg och ordförande i alliansklubbarna, Jonas Georgsson, arenachef på Gamla Ullevi, Karl Lundén från Fryshuset tillika samordnare i Fotbollsalliansen och Erik Nord, chef för länsordningspolisen.

Fylleriet en bidragande faktor

Diskussionsviljan var stor bland de inbjudna, liksom samarbetsviljan. Problematiken belystes ur olika aspekter. Fylleriet i samband med matcher anses vara en bidragande faktor till fotbollsvåldet, enligt företrädarna för polisen.

Hårdare kontroll vid entrén till Ullevi, förbud mot alkoholförsäljning på centrala krogar några timmar före högriskmatcher och förbud mot folkölsförsäljning på arenorna var några av lösningsförlagen som kom upp.

Att lägga högriskmatcherna tidigare på dagen, var ett annat förslag. Att släppa av supportrarna en hållplats innan Centralstationen och eskortera dem därifrån till Ullevi var ytterligare ett. Andra efterlyste id-kontroll vid biljettförsäljningen, för att kunna neka våldsverkarna inträde till matcherna.

Förebyggande socialt arbete

På lång sikt efterlystes mer förebyggande socialt arbete, både i fotbollsklubbarna och ute i stadsdelarna, för att tidigt fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i fotbollsklubbarnas ”firmor”.

Hearingen resulterade i ett gemensamt beslut om ett möte där Helena Nyhus, kommunalråd och ordförande i idrott- och föreningsnämnden blir sammankallande, för att utbyta kunskap och erfarenheter som ska ge bättre beslutsunderlag i frågan framöver.