Guidade vandringar i magasinen. Lördag 12 november öppnar många av landets arkiv för allmänheten under Arkivens dag, ett tillfälle att se historiska dokument och föremål som annars är inlåsta. Regionarkivet i Göteborg visar bland annat dokument och foton från 1970-talets rivningsprotester i Haga.

Det äldre Göteborg speglar dagens stad. Det har Regionarkivet tagit fasta på under Arkivens dag, då bland annat arkivmaterial från rivningsprotesterna i Haga lyfts fram.

– Årets nationella tema är Välkommen hem och vi funderade lite på vad det kunde innebära för oss. Vi valde att fokusera på bebyggelsen i Göteborg, framförallt i Haga där diskussionerna runt rivningarna på 1970-talet går att relatera till att stadsbyggnadsfrågor är väldigt heta i Göteborg just nu, säger arkivarie Paul Epäilys

Under föredraget I skuggan av folkhemsbygget: bebyggelsebevarande i Haga som en alternativ stadsbyggnadsidé visar Ingrid Martins Holmberg, doktor i kulturvård, bland annat fotografier från Hagagruppens aktioner, organisationen som ledde protesterna.
Väggmålningar och slagord
– Vi har plockat fram originaldokument ur arkiven. Det är mycket trycksaker och en hel del fotografier från den tidsperioden. Bland annat har vi mycket bilder på de väggmålningar och slagord som målades på husfasaderna under protesterna.

Under dagen görs också guidade rundvandringar i magasinen där samlingarna förvaras. I år blir det ett sätt att uppmärksamma att Tryckfrihetsförordningen firar 250 år, eftersom det är tack vare den som allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar.

– Det är utrymmen allmänheten vanligtvis inte har tillgång till, så det brukar vara mycket populärt, med många frågor som dyker upp.

Liksom tidigare år visas också gamla filmer från Göteborg, bland dem Gösta Fraenckels stumfilm Göteborg – Konstantinopel – Göteborg från år 1927.

Föreläsning om vanartig flicka
– Vi har även precis digitaliserat hans provfilmning från Göteborg 1931, där han lite slumpmässigt har gått runt och filmat olika stadsmiljöer för att prova kameran.

På plats finns även en konservator som visar hur gamla dokument bevaras och föreläsningen ”Vanartig flicka på Göteborgs stads skyddshem – vad arkiven berättar” hålls med Louise Lindblom, författare och magister i historia.

Även Sjöfartsmuseet uppmärksammar Arkivens dag med utställningen Amerikafeber.

429E.jpg

Ockuperat hus i Haga – år 1982 – Foto: Lars Torstensson