Visas i stadsbibliotekets fönster 4–29 november. Snart är det internationella mansdagen. Då passar Stadsbiblioteket på att visa två fotoutställningar med fokus på papparollen och jämställdhet. För att minska smittrisken ses utställningen utifrån genom utställningshallens fönster, och det ordnas också flera digitala aktiviteter. Bland annat en vernissage den 4 november där fotograferna deltar.

Det är bilder på män i rollen som pappa av fotograferna Johan Bävman och Izla Bethdavid med bilder som nu visas i två parallella utställningar.

– Med de här utställningarna vill lyfta frågor kring papparollen och jämställdhet, och också belysa vilka likheter, eller olikheter, som finns i pappors funderingar kring föräldrarollen, säger Eva Kjellström, planeringsledare på stadsledningskontoret med fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Erfarenheter av papparollen

Swedish Dads skildrar föräldralediga pappor och deras reflektioner och erfarenheter av papparollen. Fotografen Johan Bävman vill skildra det allmängiltiga och kärleksfulla i föräldraskapet, samtidigt som han ställer frågan varför så få pappor tar ut längre ledighet med sina barn – trots att Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar.

Zambian Dads av fotografen Izla Bethdavid har inspirerats av Swedish Dads och de utställningarna har visats tillsammans på National museum i Zambias huvudstad Lusaka.

Zambiska pappors vardag

Med sina bilder vill Izla Bethdavid skildra vardagen hos pappor i Zambia tillsammans med berättelser om vad föräldraskapet betyder för dem. Utställningen har producerats av Ambassaden i Lusaka med stöd av Svenska institutet.

– Det här är ett samarrangemang mellan Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Vi brukar lyfta jämställdhetsfrågor tillsammans, oftast kring internationella kvinnodagen den 8 mars. Nu valde vi att också gör det i anslutning till internationella mansdagen som är den 19 november, säger Eva Kjellström.

 Ses genom fönster

Utställningen pågår 4–29 november på Stadsbiblioteket och ursprungligen var det tänkt i utställningshallen. Men på grund av de skärpta allmänna råden gällande coronapandemin kommer utställningshallen att hållas stängd.

I stället kommer fotona än så länge att kunna ses genom utställningshallens fönster ut mot gatan. I anslutning till utställningen ordnas också flera digitala aktiviteter. Bland annat ett digitalt vernissage på öppningsdagen den 4 november. Se mer om de digitala aktiviteterna längre ner på sidan.