Marina prylar från flydda tider sätts under lupp när Sjöfartsmuseet nu startar sin egen variant av Antikrundan. Tanken är att allmänheten ska kunna ta med sig sina nautiska antikviteter till museet och få ett utlåtande av experter från en av stadens marint inriktade antikbodar.

Sakkunniga svar på frågor utlovas, men till skillnad från i TV erbjuds ingen värdering.

Arrangemanget hålls två lördagseftermiddagar under hösten – första gången nu till helgen och därefter även den 4 december.