Öppet hus på Regionarkivet. Den 10 november är det dags för årets upplaga av Arkivens dag över hela Sverige. På Regionarkivet i Göteborg står guidade turer i magasinen, utställningar, föreläsningar med forskare och visning av gamla filmer på programmet. Temat är framtiden.

− Vi vill på olika sätt visa hur man förr i tiden hanterade den obestämbara framtiden. Till exempel när det gäller stadsplanering och andra visioner man hade för vilket samhälle man ville bygga, säger Katarina Lennartsson på Regionarkivet i Göteborg.

Två föreläsningar äger rum under dagen. Först ut är historieprofessorn Yvonne Hirdman som ska prata om folkhemsbygget och hur myndigheterna har varit med och format framtiden.

Konstvetaren Gun Schönbeck föreläser om arkitektur och stadsplanering i 1900-talets Göteborg.

− Det kan handla om hus som finns, hus som är rivna eller sådana om aldrig blev av. I anslutning till den föreläsningen ställer vi även ut olika ritningar och förslag på gatumiljöer, säger Katarina Lennartsson.

Axplock ur arkiven ställs ut
Annat som ställs ut på Regionarkivet under Arkivens dag är bland annat affischer och trycksaker från föreningar och folkrörelser och handlingar från folkskolan i Göteborg.

− Det är små utställningar, ett axplock från arkiven, som ska visa den mångfald som finns hos oss och väcka allmänhetens intresse för det vi har, säger Katarina Lennartsson.

En annorlunda framtidsvision som visas upp är det förslag på högbanor som kom i samband med en kollektivtrafikutredning 1972.

− Det är ett förslag på spårtaxi på höga pelare runt om i staden, något som aldrig blev av. Det är intressant att se teckningar från till exempel Gustav Adolfs torg och tänka på hur det hade sett ut i fall det här förslaget hade gått igenom, säger Katarina Lennartsson.

Populära rundvandringar
Vid tre tillfällen under lördagen visas gamla Göteborgsfilmer och i fyra omgångar finns möjlighet att följa med på rundvandringar i magasinen. En chans ges att se föreningsarkivet.

− Det är ett begränsat antal platser på varje visning och förra året fick vi säga nej till några som ville följa med, säger Katarina Lennartsson.

Arkivens dag är ett nationellt arrangemang som sedan 1998 äger rum årligen andra lördagen i november. Förra året var temat konst och då besöktes Regionarkivet av över 200 personer.

3BCC.jpg
Idrott på Heden år 1900. Möjligen hette läraren på bilden Albert Torell. Fotograf okänd. Göteborgs skolmuseums arkiv, Regionarkivet. Vet du något mer om bilden, kontakta gärna Regionarkivet! (se länk nedan)