Grönstråk med strategiskt läge. För fjärde året i rad anordnas Flunsåsstråkets dag lördagen den 6 september. Det är en festival som vill förena den uppväxande nya stadsdelen Kvillebäcken med det gamla Hisingen.

Flunsåsstråket är ett kilometerlångt bilfritt grönstråk som sträcker sig från Gustaf Dalénsgatan till Flunsåsparken.

Lördagen den 6 september mellan 13 och 17 förvandlas sträckan till en folkfest med dunderloppis, framtidstält och scenuppträdanden.

Ny identitet till området
– I år satsar vi lite extra, inte minst för att det är valår. Dagen är till för att engagera de boende i stadsdelens utveckling och skapa positiva associationer till området. Ge det en identitet, säger Marko Wivolin, projektledare för Flunsåsstråkets dag.

Det blir en lång rad aktiviteter under eftermiddagen – från ansiktsmålning för de minsta till gympapass och dansuppvisning. I år har loppisen fått särskilt stort utrymme.

– Vi har gått ut hårt med att marknadsföra dunderloppisen. Men vi har ingen möjlighet att hyra ut bord utan den som vill vara med får ta med eget bord eller filt, säger Marko Wivolin.

Boende har chans att påverka
Under Flunsåsparkens dag har besökarna möjlighet att vara med och påverka hur området kommer att se ut i framtiden. Alla större partier finns på plats och i framtidstältet diskuteras stadsplanering.

– Det finns ett aktuellt planärende för platsen där scenen kommer stå. Vi hoppas att många bidrar med idéer hur den kan utvecklas till en mötesplats för människor i området, säger Marko Wivolin.

Flunsåsstråkets dag arrangeras av den ideella föreningen Stadsplaneringsforum centrala Hisingen, SCH. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen. Föreningen deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstrukturer och sociala frågor.