Minibokmässa för seniorer. Besök av journalisten Mats Wångersjö, bokbytarbord och förevisning av synhjälpmedel och appar för att läsa på iPad. Programmet är fulltecknat under seniorernas minibokmässa på Kaggeledshuset.

På onsdag 28 september bjuder stadsdelen Örgryte-Härlanda in till minibokmässa för seniorer. På plats finns journalisten och författaren Mats Wångersjö som kommer att berätta om sin nya bok. Den handlar om Bengt Tengroth, mannen som var med och byggde upp varven i Göteborg – och som var en viktig aktör i utvecklingen av dagens Norra Älvstranden.

Fixar-Christer visar appar
På plats finns också bibliotekarier från Örgryte-Härlanda bibliotek som bjuder på boktips, syninstruktörer och berättar om syn- och läshjälpmedel samt fixar-Christer som visar iPad och de appar som finns för att läsa på surfplattan.

Minibokmässan avslutas med en öppen scen där den som vill får komma upp och läsa eller sjunga egna eller andras alster. Bakom arrangemanget står Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten. Seniorer från alla stadsdelar välkomna!