De fria teaterbesöken för Göteborgs skolelever fördelas orättvist mellan olika stadsdelar. Många barn i Härlanda och Linnéstaden gick mer än en gång under våren 2004, medan många barn i andra stadsdelar inte såg någon fri teater alls.

Kulturnämnden har nu gett kulturförvaltningen i uppdrag att se till att de fria teaterbesöken fördelas mer rättvist bland stadens skolelever.

I Kärra Rödbo var knappt var femte elev, 394 av 2.164, på gratis skolteater under vårterminen 2004 medan en tredjedel av ungdomarna i Lärjedalen och Biskopsgården utnyttjade erbjudandet.

44.299 besök första halvåret

27 procent av gymnasieskolornas 14.500 elever såg en teaterföreställning.

Enligt kulturförvaltningens statistik gjorde Göteborgs skolelever 44.299 teaterbesök under första halvåret i år.

Förvaltningen subventionerar årligen teaterbesök för 2,5 miljoner kronor.