Nationellt nätverksmöte i Göteborg. Ungdomlig kreativitet finns det i överflöd, det gäller bara att ta tillvara den på bästa sätt. Just därför har 42 kommunala organisationer i landet gått samman och håller på tisdagen konferens i Göteborg om hur de öppna ungdomsverksamheterna kan utvecklas.

Nätverket bakom konferensen heter KEKS, vilket står för Kvalitet och kompetens i samverkan, och bildades i Mölndal för tio år sedan. Personalen på fritidsgårdarna hade då länge fört en diskussion om vilka mål man skulle ha för verksamheten och hur man kunde mäta i vilken grad man nådde dem. Det man kom fram till var att man ville stödja ungdomar att tillfredsställa sina ”sociala behov”, till exempel av att uppleva gemenskap, ansvar och möjlighet att påverka.

– Diskussionerna utvecklades till ett nätverk och sedan dess har vi vuxit rejält och nu har vi 42 medlemmar från Malmö i söder till Arvidsjaur i norr, säger verksamhetschefen Jenny Andersson.

Under åren har även de kommunala verksamheter som riktar sig mot ungdomar utvecklats, kanske till viss del tack vare de idéer som kläckts i nätverket KEKS. I vilket fall pågår arbetet för och med ungdomar nu på betydligt fler ställen än de traditionella fritidsgårdarna.

– Vi kallar det lite övergripande för öppen ungdomsverksamhet, och i det ryms alltifrån just fritidsgårdar till kulturhus av olika slag och till och med mobila enheter, som i Halmstad och Varberg, där bussar åker omkring och är rörliga mötesplatser, säger Jenny Andersson.

Flera exempel från Göteborg
Till konferensen i Göteborg kommer 300 medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten och de kommer bland annat att få lyssna på Zan Jankovski och Haisam A-Rahman, som är ansvariga för arbetet mot våldsbejakande extremism i
Göteborg.

I övrigt handlar flera av seminarierna om hur ungdomars engagemang, kreativitet och delaktighet kan stimuleras och tas tillvara i samhället. Till exempel lyfts projektkontoren på Norra Hisingen fram, som exempel hur man kan stötta ungdomar att organisera sig och driva egna projekt, och Angereds ungdomsråd berättar om hur ungas politiska inflytande kan öka.

– Alla våra konferenser, kurser och seminarier handlar på sätt och vis om att utveckla kompetensen hos personal som arbetar med ungdomar, och att medlemmarna i nätverket delar med sig av arbetsmetoder och sätt att utvärdera som fungerar, säger Jenny Andersson.

Konferensen äger rum på Folkets Hus, Järntorget, tisdagen 24 maj.