Från och med söndag 14 januari håller Frölunda bibliotek öppet även på söndagar. Det betyder att hela Frölunda kulturhus är öppet sju dagar i veckan.

Biblioteket kommer att ha söndagsöppet mellan klockan 12 och 16 och därmed uppfylls ett önskemål från många invånare i västra Göteborg. Det är möjligt tack vare att stadsdelsnämnderna i Frölunda och Tynnered skjutit till pengar till bibliotekets basverksamhet.

Satsar på barnverksamhet

Tillskottet gör det också möjligt att genomföra en målinriktad satsning på biblioteksverksamhet för barn i Frölunda och Tynnered.

Under hela 2007 kommer barnen att vara huvudpersoner i programutbudet på Frölunda kulturhus, med bland annat dockteater, dansföreställningar, trollkarl, experimentverkstad och barnsalong med cirkustema.

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är det andra av stadens bibliotek som har öppet på söndagar.