- Alla ska har rätt till det skrivna ordet. Det man inte kan uppleva i verkligheten kan man uppleva i litteraturen. En del barn behöver extra hjälp med att långsamt växa in i litteraturen för att inte fastna eller ge upp. Det förklarar Maria Öhman, läs- och skrivtekniker på Västra Frölunda Bibliotek. Hon och Ann Bremholm, som är barnbibliotekarie, har tillsammans byggt upp den nya Äppelhyllan för och om barn med funktionshinder. De vägleder också gärna med all den kunskap de samlat på sig under lång tid.

Äppelhyllan finns på flera bibliotek, och den kan se lite olika ut. I Frölunda ligger den bredvid sagorummet inne i barnavdelningen. I anslutning till den finns talböcker, Bok och Band, lättläst och ”storstilad” vuxenlitteratur.

5652.jpg
Här finns också läs- och skrivstugan med bland annat möjligheter till förstoring, inscanning av texter för syntetiskt tal och rättstavningsprogram.

Tidigare utspritt

Det finns många olika läshandikapp men ganska sparsamt med litteratur för olika behov.

I Äppelhyllan finns samlat det som tidigare varit spritt på olika ställen i biblioteket, och en del nytt som man kunnat köpa in.

Tillträde till saga och fantasi

Äppelhyllan är en permanent avdelning i biblioteket och ligger i linje med Frölunda stadsdelsnämnds budgetbeslut där det anges att ”särskild tonvikt ska läggas på att bistå de barn som på grund av handikapp… …har sämre förutsättningar än sina jämnåriga att få tillträde till sagans, fantasins och språkets världar”.

Förutom i Västra Frölunda finns det också äppelhyllor på Stadsbiblioteket och på Högsbo bibliotek.

I Äppelhyllan kan du hitta:

– litteratur för vuxna om olika funktionshinder
– barnböcker om barn med funktionshinder
– lättlästa och tydliga bilderböcker
– lättlästa kapitelböcker och faktaböcker för barn.

För barn med hörselnedsättning:
-videosagor med teckenspråk
– sagoböcker med bild, text och tecken
– sagoböcker med teckenspråk på CD
– böcker översatta till teckenspråk

För barn som läser punktskrift:
– vanliga barnböcker i punktskrift
– böcker med punktskrift och taktila bilder
– barnböcker med infälld punktskrift
– kartbok med punktskrift över Sverige och Europa.

För barn med mentala funktionshinder:
– upplevelseböcker med t ex lukt och struktur
– sagor med lösa bilder (för högläsning)
– sagor med Bliss-tecken och pictogram

Spel och övning:
– tecken-memory
– spel för blinda
– kurser, träningsböcker och sångbok med teckenspråk
– stavningsövningar för personer med dyslexi kurs i pictogram