Dålig trappa byts ut. Frölunda kulturhus ska få en ny entrétrappa i granit, som matchar den ombyggda spårvagnshållplatsen. Men i väntan på att den blir färdigbyggd blir det till att använda bad- och sportentrén. Färdtjänst hänvisas som vanligt till B-entrén på Valthornsgatan.

Ombyggnaden satte igång i förra veckan. Då stängdes också huvudentrén av. Tre månader räknar man med att det kommer att ta innan det hela står klart.

Den är efterlängtad, den nya entrén.

– Vi har haft en dålig trappa som har renoverats flera gånger per år. Tegelstenen den är gjord av tål inte kylan utan vittrar sönder, säger Annika Perfjell på Frölunda kulturhus.

Ny trappa med bredare mynning
I många år har de ansökt om en ny entré, och nu ska det äntligen bli av. Trappan kommer att binda ihop kulturhuset med hållplatsen och den nya miljön vid Frölunda torg. Den kommer främst att byggas i granit, men även en del av det gamla markteglet kommer att användas tillsammans med den nya plattläggningen.

Marken nedanför den nuvarande trappan kommer att planas ut och trappans mynning görs bredare, så att man ser kulturhuset bättre från spårvagnshållplatsen.

– Vi har haft en tillgänglighetskonsult inkopplad och det blir fler viloplan och fler sittytor, bättre belysning och tydligare informationstavlor.

Säkrare trappa på vintern
Nytt blir också att avrinningen från trappan tas om hand, så att trappan blir betydligt säkrare i vinterväglag.

Som det ser ut nu är området avspärrat med kravallstaket, med tydliga hänvisningar till de alternativa ingångarna. Man har också börjat plocka upp de gamla tegelstenarna. En tillfällig trätrappa har byggts, men den får bara användas som nödutgång vid utrymning.