Utgår från böcker om hjältar som visat vägen. Hållbar mänsklighet - ett ständigt lika aktuellt begrepp. På Frölunda kulturhus lät man två böcker inspirera till en satsning som varar ända in på det nya året. Invigning på lördag 4 oktober.

När Frölunda kulturhus i våras bestämde sig för att titta närmare på begreppet Hållbar mänsklighet var det två böcker som kom att visa vägen in de aktuella frågeställningarna:

Oegennyttiga handlingar för mänsklighetens bästa
”Rosas buss” av Fabricio Silei och Maurizio Quarello är en barnbok som kretsar kring Rosa Parks protest mot att hon – som svart kvinna – inte tilläts sitta var hon ville i bussen. Rosa Parks mod kom att ses som startskottet för den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Den andra boken är ”101 historiska hjältar ” där författarna Ola Larsmo och Brian Palmer presenterar en lång rad människor – alla med det gemensamt att de utfört oegennyttiga handlingar för mänsklighetens bästa.

– Kring 101 historiska hjältar har vi byggt en utställning som vi kallar Agera. Besökarna får möta bilder på 23 av hjältarna, bilderna kopplas till texter ur boken, säger Britta Andersson som är kulturproducent på Frölunda kulturhus.

Pågår till januari nästa år
Filosofie doktor Elisabeth Abiri, med lång erfarenhet från forskning och arbete med mänskliga rättigheter, inviger projektet Hållbar mänsklighet på lördag klockan 12, och Brian Palmer kommer att närvara vid invigningen av utställningen klockan 14.

Musik, dans, teater, föredrag och workshops avlöser varandra under en späckad lördagseftermiddag (se länk nedan).

Ända fram till den sista januari 2015 finns det möjlighet att ta del av utställningen Agera. Under hösten och vintern kommer man på Frölunda kulturhus dessutom att arrangera en lång rad programpunkter med koppling till Hållbar mänsklighet.