Över 75 framträdanden. Under december månad uppträder Göteborgs Luciatrupp flera gånger per dag på stadens gator och torg, institutioner och organisationer. Det blir även två större konserter och två tillsammans med förskolebarn i El Sistema.

Sedan förra året består Göteborgs luciatrupp av elever i årskurs tre på musikprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Totalt ingår 60 elever i truppen.

– Vi delar upp oss i olika grupper för att kunna vara på flera ställen samtidigt och sprida julstämning över staden, säger Camilla Liljeroth, rektor för Musikprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet.

Förra året blev det 75 framträdanden och Camilla Liljeroth tror det bli minst lika många i år.

– Intresset ökar hela tiden, säger hon.

Små och stora lucior
Göteborgs Lucia uppträder även tillsammans med El Sistema från Angereds förskolor. Det blir dels en konsert i Hvitfeldtskas konsertsal den 11 december klockan 17 och dels ett kortare uppträdande i Nordstan den 13 december klockan 16.00 och 16:30.

– Det är en kör och stråk- och blåsorkester med sammanlagt ungefär 35 femåringar. Det är så otroligt uppskattat av de små barnen att få uppträda tillsammans med de stora, säger Camilla Sarner från El Sistema.

Allt överskott från luciatågen och konserterna kommer i år att gå till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt till BRIS.