Stadsmuseet inviger VR-station. Först kom filmen som visade Göteborg på 1600-talet. Nu kan du promenera runt själv bland gator och torg i den nyfödda staden. Lagom till Göteborgs födelsedag den 4 juni inviger Göteborgs stadsmuseum sin första VR-station.

Göteborgs Stadsmuseums använder ny teknik för att berätta om och visualisera 1600-talets Göteborg. Med hjälp av museets arkiv och experter har Stadsbyggnadskontorets geodataavdelning tagit fram en virtuell 3D-modell av hur Göteborg såg ut på 1600-talet. En virtual reality-station består av en dator med ett par VR-glasögon som du tar på dig för att uppleva 3D-världen. I VR-stationen på stadsmuseet kommer besökarna att kunna resa 400 år tillbaka i tiden och själva utforska gator och kvarter.

– Det är en jättehäftig upplevelse. Samtidigt som du känner igen miljöer som Gustav Adolfs torg är allt väldigt annorlunda. Du får besöka en myllrande småstad med innegårdar där det växer kål, säger Helena Joelsson Ekström, enhetschef för utställningar Göteborgs stadsmuseum.

Som att vara i ett teve-spel
VR-stationen är en del av basutställningen ”Göteborgs födelse” som invigdes 2017. I den visas redan en film om 1600-talets Göteborg som nu har utvecklats till en 3D-upplevelse. Tekniken kommer ursprungen från spel- och filmindustrin och bygger på samma mjukvaror och teknik som används i stadens egen stadsplanering.

VR-stationen invigs vid Stadsmuseets firande av Göteborgs 398:e födelsedag den 4 juni. Den är öppen för allmänheten under hela dagen, men annars kommer stationen främst att användas vid särskilda visningar och program.

– Så småningom kanske det även kan bli en VR-station om 1700-talet och 1800-talet. Det är en fantastisk teknik som kan fördjupa och addera ett extra lager till upplevelsen av en tidsperiod, säger Helena Joelsson Ekström.

VR-stationen är ett samverkansprojekt mellan Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Göteborg & Co och Visual Arena på Lindholmen Science Park. Hela utställningen ”Göteborgs födelse” är den en del av stadens 400-årsjubileum.