Nu är det k-märkta området vid Klippan färdigupprustat. Historien vingslag känns när man går uppför kullen där ruinerna efter den gamla fästningen från 1300-talet ligger.

Och det är bara att konstatera att resultatet med insatserna från många olika aktörer, är lyckat. En hel del av det praktiska arbetet har utförts av park- och natur som ansvarar för marken.

Men även fastighetskontoret, privat fastighetsägare, ett arkitektkontor, länsstyrelsen och stadsmuseet har varit inkopplade och bidragit med sina specialkunskaper.

Gammalt och nytt i fin förening

Tillsamman med gröna jobblaget vid Skogstyrelsen har lag vid park- och naturförvaltningen byggt taken i gult och falurött som skyddar resterna av fästningen.

Kurt-Evert Gustavssons lag vid arbetsmarknad har byggt en trappa som leder upp till avsatsen där ruinerna ligger.

Ett stycke längre ned, kloss an den gamla stenmuren, i närheten där silotornen låg och där det nu uppförts bostäder, har arbetslaget byggt en gabionmur, nätburar som fyllts med stenar och sammanfogas till en mur. Murens moderna uttryck kontrasteras fint mot platsens i övrigt ålderdomliga karaktär.

– Platsen för gamla Älvsborg ligger lite undanskymd men alltfler har hittar hit, både boende i närheten och skolor som kommer för studiebesök. Nu på vår och sommar ser man också folk med picknickkorgar som söker sig uppför kullen, berättar Lars Thomsson, projektledare för restaureringen.

3568.jpg

Ett av arbetslagen från park- och naturförvaltningen framför den nya så kallade gabionmuren. Foto: Kate Ryffé