Skatepark och utegym. I höst invigs en ny näridrottsplats i Gamlestaden, förmodligen stadens största, med bland annat skatepark och utegym. Och två till är på gång. "Mig veterligen blir Gamlestaden den som är störst till ytan och som har mest utrustning", säger Andreas Flygare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Den nya idrottsplatsen blir en halv hektar stor och får en inhägnad femmannaplan med konstgräs för fotboll, en skatepark, utegym, bouleplan, basketplan och en lekinriktad hinderbana. Och så får hela området en upprustning med ny asfalt, nya träd och bänkar.

Började i Backa
Göteborgs första kommunala näridrottsplats invigdes i Backa 2004. Sedan dess har cirka 20 tillkommit i kommunal regi, ytterligare några har byggts av bostadsbolag och några är privata initiativ.

Gamlestadens nya idrottsplats kommer att kosta runt fyra miljoner kronor. Den ska ligga vid Gamlestadsvallen, nära Nylöseskolan med en grusplan norr om skolan som ”centrum”. Arbetena ska börja inom kort med att gräva upp befintliga ytor. Sedan pågår jobbet fram till senhösten, då det blir invigning.

Frölunda och Styrsö på tur
Och vid Spinettparken i Västra Frölunda rustas nu ett lekområde upp till näridrottsplats med nästan samma standard som Gamlestaden. I Spinetten finns redan boule, basket och en del lekredskap.

Även här blir det en allmän upprustning. Sanden vid lekredskapen byts ut mot gjutgummi och det blir utegym, ny skatebana och en femmannaplan med konstgräs. Spinetten byggs av park- och naturförvaltningen med Ioff som delfinansiär.

Näst på tur att få en kommunal näridrottsplats är Styrsö. Det blir en mindre plats som än så länge är i förstudieskedet.