Svenska Amerika Liniens fartyg tog förmögna passagerare mellan Göteborg och New York. Många av dem som arbetade ombord var homosexuella män. I utställningen Frizon på Sjöfartsmuseet återges en homofobisk efterkrigstid då kryssningsliv och gaykultur kunde förenas.

Mellan den 18 februari och 23 augusti visas utställningen på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Den bygger på Arne Nilssons bok ”Såna” på Amerikabåtarna. På dessa glamourösa vita fartyg fann homosexuella män en frihet i en tid när kärnfamiljen var ett ideal och homofientligheten ökade.

De homosexuella männen, som var högutbildade och ansågs lättsamma, arbetade främst på intendenturavdelningen och servade passagerarna. För dessa män blev deras arbetsplats en frizon – toleransen var större och homosexualitet ifrågasattes inte.

Sjöfartens mångfald synliggörs

Frizon producerades för Sjöhistoriska museet i samband med att Stockholm 2008 var värd för Europride. Förra sommaren visades den i Båthall 1 på Galärvarvet i Stockholm.

– Sjöfartsmuseet strävar efter att låta flera röster komma till tals så att den mångfald som finns inom sjöfarten även blir synlig på museet, säger museichef Anna Rosengren.