Ludvig Adin har porträtterat skutföreningen Mot Bättre Vetande (MBV) som en del i en fotoutbildning på Ålands Folkhögskola. Utställningen öppnar på Sjöfartsmuseet på fredagen.

– Jag vill visa upp en liten del av all den konstruktiva och positiva ungdomskultur som föreningslivet bidrar till, säger Ludvig Adin.

Han har själv seglarbakgrund och gick på Den seglande gymnasieskolan 2001-2004 på Öckerö, en utbildning som startades som ett projekt av MBV.

Vill öka intresset för skutföreningar

MBV har bland annat renoverat ett gammalt seglande fraktfartyg och använt det för att segla med både skolans egna elever och andra ungdomar.

Ludvig Adins förhoppning är att utställningen ska inspirera och väcka tankar om föreningslivet i allmänhet, men även öka intresset för segling och just skutföreningar.

Fotnot:
Vernissagen startar klockan 13:00 fredag 1 juni