Första veckan i juni (31 maj–7 juni) utbryter den stora kultur- och glädjefesten Det Glada Göteborg, för 25:e året i rad.

Över 4 000 artister – musiker, sångare, dansare, etc – medverkar helt ideellt i mer än 100 programinslag på olika platser i centrala Göteborg under parollen: Glädje smittar – så vi har startat en glädjeepidemi!

Allt är gratis, till göteborgarnas och inresta besökares fromma. Bland annat arrangeras världens största utomhusdisco (enligt Guiness) med Göteborgs Discjockeygille kl 19.00–02.00 på Packhuskajen på Sveriges Nationaldag 6 juni.