Satsar på samverkan och hållbarhet. Tillgänglighet, hållbarhet, digitalisering samt kulturarv och kreativitet är huvudteman när Göteborg blir Europas huvudstad för smart turism nästa år.

Av 35 städer i 17 länder utsågs i oktober Göteborg och Malaga att bli Europas huvudstäder för smart turism år 2020. Det är EU-kommissionen som genom utmärkelsen vill belöna, uppmärksamma och marknadsföra städer som på ett föredömligt sätt arbetar för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism.

För att vinna utmärkelsen har städerna presenterat hur de kan och vill dela med sig och bidra till utveckling av turistnäringen i Europa med fokus på hållbarhet, tillgänglighet, digitalisering samt kultur och kreativitet.

– En anledning till att vi vann är att vi redan i dag har ett framgångsrikt samarbete mellan besöksnäringen, Göteborgs Stad och göteborgarna. Vi har kommit långt när det gäller hållbarhet och digitalisering. Fyra år i rad har Göteborg toppat listan i den internationella rankingen över hållbara städer, Global destination sustainability index, säger Helena Lindqvist, projektledare för Smart turism oå Göteborg & Co.

Hållbarhetsnätverk
Just nu pågår arbetet för fullt med att planera vad som kommer att hända under huvudstadsåret. Mycket kommer att ske i samverkan med samarbetspartners och med andra europeiska destinationer, men helt klart är att såväl besöksnäringen, göteborgarna som besökare kommer att märka att Göteborg är huvudstad för smart turism.

– Vi kommer i olika sammanhang ta vara på de möjligheter vi har att samordna frågor kring hållbarhet och smart turism. Det kan handla om att starta hållbarhetsnätverk såväl här som på europeisk nivå för att samverka och ta lärdom av varandra, säger Helena Lindqvist.

När det gäller digitalisering undersöks möjligheten att genomföra olika testlabb inom exempelvis smart mobility och framtidens shopping. En gemensam dataplattform, där hela besöksnäringen kan bidra och ta del av fakta och data om vilka som besöker Göteborg och varför är en annan idé. I dag sitter de olika aktörerna med sina egna uppgifter och Göteborg & Co ser stora fördelar om uppgifterna kan samordnas.

Sprida kunskap om tillgänglighet
För ökad tillgänglighet samverkar besöksnäringen och Göteborgs Stad redan i dag. Här hoppas man kunna tillföra ännu mer kunskap om tillgänglighetsfrågor genom aktiviteter och dialog med besöksnäringen.

– När det gäller kulturarv och kreativitet så har Göteborg ett fantastiskt utbud. Arbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 pågår för fullt och det arbetet bidrar i allra högsta grad till att Göteborg utvecklas till en ännu bättre stad säger Helena Lindqvist.