Fackförbundet SKTF utsåg på onsdagen Göteborg till Årets Kulturkommun 2008. "Göteborgs Stad har långsiktigt och framgångsrikt satsat på kultur för alla medborgare", skriver juryns ordförande Ove Jansson i motiveringen.

En delegation från Göteborg bestående av kulturnämndsledamoten Eva Moberg, förvaltningschefen Kennet Johansson samt Annika Strandhäll, ordförande i SKTFs Göteborgsavdelning, tog på onsdagen emot priset i Luleå, 2007 års kulturkommun.

I juryns motivering heter det bland annat att Göteborgs kulturliv ”präglas av mångfald och ett gränsöverskridande samarbete som resulterar i ett varierande utbud för både barn och vuxna. Stöd ges till exempel till ett stort antal uppsökande kulturombud som verkar både i skolor och inom äldreomsorgen. Ytterst lovvärda insatser för att göra kulturlivet tillgängligt för alla är satsningen på barn och ungdom som garanteras såväl teaterbesök som konsertbesök. Särskilda resurser satsas också på kulturskolan, där inte plånboken ska vara avgörande för den som vill utveckla sin kreativitet.”

Priset till vinnarkommunen är en oljemålning av Åsa Östlund: Blå förnimmelse. Dessutom får Göteborg behålla vandringspriset, ett glasäpple av Rune Strand, under nästkommande år.

Det är i år nittonde gången SKTF delar ut priset.