Sällskapshundar är ett mått på välstånd. Alltfler svenskar, inte minst i städerna, skaffar sig hund i dag mer för nöje än för nytta. Många hundägare, tycker att Göteborg är en bra stad att ha hund i. Staden, även innerstaden, är grön och det finns gott om grönområden i samtliga stadsdelar. Vilka är förutsättningarna för att vara hundägare i Göteborg? Vårt Göteborg har spanat in valpens väg från hundkorg till graven.

Göteborg är en hundtät stad. Stadsdelen Haga sägs vara den hundtätaste i hela landet, och det ställer krav på hundägarna att se till att den allmänna hundvänliga inställningen håller i sig.

Viktigt veta varför

När man skaffar hund måste man veta varför man gör det. Man måste vara inställd på att kunna ge hunden ett bra hundliv. Sedan skall man välja rätt sort. Svenska Kennelklubben har särskilda valpvisare, en gratisservice på ideell basis, som kan rekommendera lämpliga uppfödare som har kullar på gång.

Hos veterinären

– En hund är ingen möbel, man måste bry sig och se vad varje individ behöver. Precis som med människor gäller att mår man inte bra så gör man ofog. En hund måste stimuleras men stimuleras lagom för att må bra. Förståelse för sin hunds beteende är en sak. Man får inte förmänskliga hunden, säger veterinär Maud Heijbel.

I Göteborg finns förutom djursjukhuset Blå Stjärnan och att antal smådjurskliniker och veterinärer. Hundvårdskliniker och affärer med hundartiklar kan ofta anvisa både till kurser och veterinärer.

Tonvis med hundbajs

Hundar och hundägare har många fiender. Det skulle inte behöva vara så om hundägarna skötte sig, tog vara på sina hundar, plockade upp hundbajs och slängde det i särskilda sopkärl. Mer hänsyn skulle minska avoghet och onödiga konflikter. Det går i alla fall inte att skylla på hundarna.

Ett värdigt slut

Alla hundägare drabbas förr eller senare av det oundvikliga att mista sin hund. Vare sig det är en ung hund eller en gammal trotjänare, en hund man mister genom sjukdom eller genom olyckshändelse, är det en svår upplevelse. Eftersom hundar lever betydligt kortare än människan så får man räkna med att skiljas från sina hundar. Hur gör man då helt praktiskt.

Man kan lämna in det döda djuret direkt till Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. Det kostar inget för göteborgare. I Göteborg finns dessutom en specialugn där man mot ersättning kan lämna sitt sällskapsdjur för separatkremering. Vid separatkremering tas askan tillvara och läggs i den urna som man valt ut. Själva kremeringen beräknas efter vikt, 10-30 kg kostar 475 kr. Urnorna varierar mellan papp för 35 kr och marmor för 240 kr.

Personalen ute i Sävenäs har minst lika stor erfarenhet av sörjande närstående som en begravningsentreprenör och bemötandet känns tryggt och medkänsligt. Har döden skett på klinik kan veterinären ta hand om djurkroppen och förmedla den till Renova på det sätt man önskar.

Har man hunden livförsäkrad skall man inte glömma att ha döden bekräftad antingen av veterinär, vilket kostar pengar, eller av två oberoende vittnen. Man bör kontakta försäkringsbolaget omgående.

Läs mer om hunden: valpen, försäkringar och begravningsplatsen i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 9 mars.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)