Snart på ett torg nära dig. På torsdag 2 maj landar en flygande matta på Kungstorget. Det är första stoppet för mattan som i vår och sommar ska besöka nio platser och fylla dem med upplevelser. Tanken är att knyta ihop staden och främja integration och trygghet. På plats kommer där att erbjudas en hel rad olika aktiviteter – huvudfokus är böcker och läsning för barn.

Förra året besökte mattan fem platser i Göteborg, och i år har projektet utökats med fler platser och mer aktiviteter.

Det är en 7 x 10 kvadratmeter stor matta av konstgräs och med mönster som en persisk matta som i sommar flyger runt i Göteborg. Göteborgs Stads satsning Staden där vi läser för våra barn är en del av projektet.

– Läsning för och med barn är viktigt för barns språkutveckling och verbala förmåga. Det kan påverka barns skolresultat, behörighet till gymnasiet och chanser att få jobb. Därför ordnar vi bokfester, läsning och andra upplevelser kring böcker på mattan, säger Malin Carlsson på kulturförvaltningen.

Högläsning på flera språk
Bokaktiviteterna sker i samarbete med biblioteken och det kommer bland annat att hända spännande saker kring boken Gropen av Emma AdBåge, som fick Augustpriset 2018. Boken har delats ut till närmare 6500  barn i förskoleklass i Göteborg, och nu kommer den att läsas högt, på flera språk och även iscensättas med dans.

Men det kommer att hända mycket annat också, för alla åldrar, inte bara barn. En del av aktiviteterna på flygande mattan är riktade till exempelvis skolor, men mycket är öppet för allmänheten. Alla är välkomna till mattan.

– Vår förhoppning är att mattan kommer användas på alla möjliga sätt där den landar, utöver de planerade läsaktiviteterna så kan man tänka sig alltifrån spontan-pick-nick till den lokala yogaföreningens prova-på-aktiviteter, säger Ulrika Åkerlind, från trafikkontoret i Göteborg.

Idén med en flygande matta som gör nedslag med roliga aktiviteter kommer ursprungligen från Holland och mattor har besökt många städer runt om i Europa.

Barnens dag 11 maj
Första stopp för flygande mattan i Göteborg är alltså Kungstorget den 2 maj där den kommer att ligga kvar till 15 maj. 11 maj är det Barnens dag och då kommer det att hända lite extra spännande grejer, inte bara på mattan utan på hela Kungstorget.

Exakt vad som kommer att ske på de olika platserna varierar, det bestäms av stadsdelarna och är i dagsläget inte helt klart. Det går att följa mattans resande och vilka aktiviteter som ordnas via Instagram, Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb och kalendarium. Se länkar nedan.

Den flygande mattan är ett samverkansprojekt mellan trafikkontoret, kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i Göteborg.