Kallebäck, Lilleby och Vättlefjäll ska få nya områden med kolonistugor. De tre platserna ligger först i en planerad utbyggnad av de populära stugorna. Och Tolered och Angered ska få nya odlingslotter, av vilka en del blir för kommersiella odlare i mindre skala.

– Vi har fått frågor om stadsnära och ekologiska odlingar och vill göra ett försök med det vi kallar storodling, säger Per Svensson, planeringschef på fastighetskontoret.

”Handlar inte bara om ekologi och integration”

Storodlingsområdena är tänkta för dem som vill odla inte bara för det egna skafferiet, utan för att sälja sina produkter till lokala butiker, restauranger eller på torget.

Genom att olika grupper med olika odlingsbakgrund odlar tillsammans och kan sälja sina produkter förväntas detta leda till ökad integration vilket också är ett politiskt mål.

– En idé är att försöka få fram ett storodlingsområde i Nordost och senare något på Hisingen. Men odlandet handlar inte bara om ekologi och integration, utan också om att kunna semestra i stan, nära kollektivtrafiken. Så det berör många av stadens mål, säger Per Svensson.

40 stugor i Kallebäck och 80 i Lilleby

Intresset för att odla i en egen täppa och för att tillbringa fritiden i en kolonistuga har ökat i Göteborg, liksom intresset för att odla ekologiskt.

4A26.jpg
Nu presenterar fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen planer för nya stug- och odlingsområden, som ska visas för massmedia under en busstur på tisdagen.

I en första etapp startar detaljplaneringen för cirka 40 kolonistugor i Kallebäck och cirka 80 i Lilleby. I nästa steg ska Vättlefjäll få cirka 50 kolonistugor och kanske 100 odlingslotter. Tolered får cirka 60 odlingslotter och Angered centrum 50, av vilka 20 ska vara storodlingsområden.

I första hand för boende i respektive stadsdel

Planeringen för koloniområden med stugor utgår från att de ska placeras i attraktiva lägen vid havet eller vid skog och sjöar. För att motverka ekonomisk spekulation föreslås upplåtelseformen kooperativ hyresrätt, vilket innebär att en förvaltare eller förening bygger stugor som hyrs ut. Den boende betalar en rimlig insats som återbetalas när man flyttar.

Odlingslotterna är i första hand tänkta för boende i respektive stadsdel. Det ska vara enkelt att ta sig till odlingarna – de ska ligga i närheten av buss eller spårvagn – och man ska odla ekologiskt och miljömedvetet. Områdena ska vara öppna för förbipasserande så att de blir en tillgång för stadsdelen.

Tidigast om ett och ett halvt år kan detaljplaneringen för områdena vara klar.

1B46.jpg

Foto: Peter Svenson

Fotnot:
Än finns ingen officiell anmälningslista och ingen kö till de planerade nya lotterna. Men det går bra att skicka en allmän intresseanmälan till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Fastighetskontoret kommer också att annonsera i dagspressen, men detta ligger än så länge en bra bit in i framtiden.