Sex storskaliga verk på gång. Majorna, Skanstorget och Valhalla IP. Det är några platser i Göteborg som ska få nya muralmålningar. Konstverken ska vara klara till Göteborgs formella födelsedagsfirande den 4 juni.

2016 genomförde den skånska gatukonstorganisationen Artscape Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborgs tio stadsdelar. Nu är de återigen inbjudna. Den här gången är det sex storskaliga muralmålningar som ska växa fram i staden.

Platserna är Stigbergstorget i Majorna, Skanstorget, Valhalla IP och Elite Park Avenue i centrum och Jättestensskolan på Hisingen. Vid Jättestensskolan kommer även eleverna att vara medskapande. Det kommer dessutom att finnas en flyttbar skulptur som allmänheten bjuds in att vara med att skapa.

Konstnärerna är ännu inte offentliggjorda, men Artscapes Daniel Wakeham säger att Göteborg kan förvänta sig ”ett urval av några av nutidens mest spännande gatukonstnärer, utvalda just för att lyfta stadens firande.”