I juni 2003 kan backaborna äntligen njuta av området kring Göta älv. En ny grön oas ska anläggas kring ruinerna av Fredrikshamns skans från 1600-talet som ligger mitt bland industriområdet i Backa.

– Skansen ska röjas, spegeldamm projekteras för att markera den forna vallgraven och Fredrikshamns gård från 1600-talet ska återuppföras, berättar Eva Apelman, Kultursekreterare i Backa.

Området ska förvandlas

Det blir en positiv förändring för backaborna. Idag är området otillgängligt och igenvuxet. Fredrikshamns gård beräknas stå färdig redan sommaren 2004. Den ska byggas på ett miljövänligt sätt, så långt det är möjligt, i material och med teknik från den tiden. Här ska göteborgarna kunna bekanta sig med livet på 1600-talet.

Hållplats för Älvsnabben

– Man bör göra en hållplats för Älvsnabben i området, så att skansen kan nås av andra göteborgare. Älven var ju den naturliga transportleden på 1600-talet. Och ur miljösynpunkt skulle det egentligen vara självklart även i dag. Det skulle också förbättrar kollektivtrafiken till Backa och i Göteborg i sin helhet, menar Eva Apelman.
5B0E.jpg
Skydd mot svensken

Skansen byggdes 1644 -1645 av danskarna som försvar mot fienden Sverige. Hisingen tillhörde då Danmark, fram till freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt.

Det är stadsdelsförvaltningen i Backa, Generalmönstringen, Företagsföreningen Backa Ringön och andra föreningar, som samverkar kring iordningställandet av området.

Föreningarna i Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar, RSMF, gav i somras ut ett häfte som beskriver skansen.