Satsning på unga och hälsa. Biskopsgården, Bergsjön och Hammarkullen ska få nya fotbollsplaner. Det är IFK Göteborg som bygger vidare på ett internationellt initiativ att genom fotboll skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Först ut att få en av de nya planerna är Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Nu lanserar IFK Göteborg tillsammans med flera samverkspartner projektet ”Planer för framtiden” och bygger fotbollsplaner i Biskopsgården, Bergsjön och Hammarkullen. Koncept bygger på organisationen Cruyff Foundations mål att skapa träning där barns hälsa, gemenskap och trygghet står i fokus.

Först ut att få en ny plan är Biskopsgården.

– Vi gläds åt det här på Sjumilaskolan eftersom vi har många elever som gillar att spela. I fotbollen sker ett naturligt samspel mellan olika elever vilket bidrar till ökad sammanhållning, säger skolans rektor Ida Wahlqvist.

Enande kraft
Fotbollsplanerna kommer att kunna användas till både organiserad verksamhet som spontanidrott. När de tre första är färdiga är ambitionen att fortsätta bygga planer även i övriga delar av Göteborg.

– Det finns en enorm kraft runt om i hela vår stad och med fotboll som universellt språk kan vi bidra till att förena staden Göteborg, säger Elisabeth Anderton, som är verksamhetsansvarig för IFK Göteborgs sociala arbete.

”Planer för framtiden” tar avstamp i den internationella organisationen Cruyff Foundation som arbetar för att förbättra barns livsvillkor genom fotboll.