Dikt, jojk och sång på Gustaf Adolfs torg. Samiska nationalsången, flagga, jojk och dikt. Så firas Samefolkets Dag på Gustaf Adolfs torg på fredag. Den samiska nationaldagen 6 februari firas nu för femte gången i Göteborg. En ny men kär tradition.

– Det är viktigt och spännande att Göteborgs Stad uppmärksammar att vi är en del av Göteborg och svenska samhället, säger Johannes Marainen, Sameföreningen i Göteborg.

– Vid skid-VM finns ingen mer blågul sportfåne än jag. Men det är klart, om en same från Norge tävlar mot en svensk, då vete fåglarna var mina sympatier ligger, säger Johannes Marainen med ett skratt.

Informerar i skolorna
Hans släkt kommer från Saarivuoma sameby i Kiruna kommun. Sedan 1973 är han med i Sameföreningen i Göteborg, som har cirka 180 medlemmar från hela Västsverige.
17E4.jpg
Johannes Marainen var länge ordförande i föreningen, idag är han suppleant i styrelsen. Han och andra medlemmar är regelbundet ute i skolorna och informerar om samernas historia och kultur.

– Själv undervisar jag också på en gymnasieskola för elever som läser samiska, berättar Johannes Marainen.

På fredag ska han hålla tal och läsa dikten Goahtoeanan, (”Mitt hemland”) av Paulus Utsi.

Elin Teilus jojkar
Firandet inleds med att den samiska flaggan hissas klockan 12. Sedan blir det tal av politiker och den samiska nationalsången framförs av Anders Rimpi på lulesamiska. Han är frilansande operasångare och kompositör som vuxit upp i Romelanda och Göteborg, men familjens rötter fanns i Ålloluokta och Vuollerim.

Sedan blir det mer sång, en jojk framförs av Elin Teilus, svensk-samisk sångerska, uppväxt i Göteborg med rötter i Udtja, Jokkmokk. Elin är dotter till förra kommunalrådet i Göteborg, Michael Berggren, som numera tagit sitt samiska namn Teilus.

Idag är Michael Teilus ordförande i den förening som förvaltar Laponia, det enorma världsarvsområdet. Laponia är tre gånger så stort som Gotland, men där bor bara en handfull personer året runt.

Samisk textilkonst på Röhsska
Nationaldagsfirandet avslutas vid 13.30-tiden med ett föredrag av Britta Marakatt-Labba, svensk-samisk textilkonstnär på Röhsska museet.

Att nationaldagen betyder mycket för samerna intygas av Camilla Carlefall, ny projektledare och koordinator för nationella minoritetsfrågor på kulturförvaltningen.

– Jag har förstått att det är jätteviktigt att kunna vara på Gustaf Adolfs torg den 6 februari med sin flagga och nationalsång och uppmärksammas av stadens politiker och andra göteborgare.

– Främst handlar det om att samerna vill synliggöra sin kultur och sitt språk, som de är så stolta över, säger Camilla Carlefall.

Ny handlingsplan för fyra minoriteter
Hon är glad över att Göteborgs Stad sedan i somras har en handlingsplan för de fyra minoriteterna samer, judar, romer samt tornedalingar.

– Nu har vi en handlingsplan att jobba efter, där det klart framgår vem som har ansvar för vad. Frågorna har lyfts till en ny dimension, säger Camilla Carlefall.

Hon finns alltså på kulturförvaltningen som har i uppdrag att arbeta med de kulturella delarna, medan stadsdelsnämnderna och stadsledningskontoret har ansvar för andra aspekter kring de nationella minoriteterna.

Brinner för kulturen
– Jag har rollen som koordinator och håller kontakt med stadsledningskontoret, stadsdelsnämnderna och minoritetsgrupperna. Ett jättespännande arbete att möta de här människorna, som brinner så starkt för sin historia och sin kultur, säger Camilla Carlefall.

Hon ser 2015 som ett startår för arbetet att göra verklighet av handlingsplanen.

– Det var ju faktiskt redan 2010 som Sverige antog lagen om nationella minoriteter, det är några år sen nu.

Firandet startar med att Samiska flaggan hissas kl 12. Hela programmet hittar du via länken nedan.