I en helt vitmålad lokal, byggd som ett kyrkorum, tränar nio kvinnor modern dans. Ljuset flödar in genom de många, höga fönstren. Dansträningen sker utan musik. Ljudet från stegande, hoppande och hasande fötter ackompanjeras av ledarens korta och lågmälda instruktioner, nästan viskande: ”För att falla, för att sträcka ut, för att gå vänster…”

Det är daglig träning för professionella dansare på Ärlegården, Dans i Västs lokaler i Majorna. Just i dag leds träningen av Linda Forsman – i dagarna aktuell med en föreställning på Pusterviksteatern (se notis nedan).

Dans i Väst är en ideell förening för professionella frilansande dansare och koreografer. Föreningen har funnits i drygt tio år.

Dans i Väst förmedlar uppdrag till sina medlemmar och arbetar övergripande med information och kulturpolitik för att på olika sätt stärka dansens ställning. Man medverkar också till att genomföra återkommande evenemang, som Dansens Dag och Dansexpressen.

Samordnar nätverk

En riktigt frostig vinterdag stiger jag av spårvagnen på Mariaplan, går i riktning mot Gråberget och hittar ganska snart huset med skylten ”Dans i Väst”.

4AE4.jpg– För bara någon månad sedan firade vi vår hundrade medlem. Vi växer! säger Therese Finné Holmberg när hon tar emot mig i Ärlegården.

Dans i Väst samordnar ett nätverk av scener för dans. I nätverket ingår GöteborgsOperans balett, Atalante, Pusterviksteatern, 24 kvadrat, gästspelsscener i andra städer, danskonsulenter, olika intresseorganisationer med flera . Nätverkets uppgift är att få publiken att hitta till all den dans som faktiskt finns i Göteborg.

Vi hade fel

I oktober skrev Vårt Göteborg om konstnärliga utbildningar på högskolenivå i Göteborg, med rubriken ”Nu finns alla sorters konstutbildningar i Göteborg”.

Detta var emellertid inte helt korrekt. Det finns nämligen ingen dansutbildning på högskolenivå i Göteborg. I Sverige finns en enda sådan och den är i Stockholm.

Men starka viljor strävar efter att etablera en högskoleutbildning på dansområdet även i Göteborg – och helt nyligen, nu i januari, har en arbetsgrupp bildats bestående av representanter från Västra Götalandsregionen, Dans i Väst och universitetet.

Just nu i år håller Statens kulturråd på att ta fram ett handlingsprogram för dans. Parallellt med den processen arbetar regionen med en handlingsplan för dans. Den nybildade arbetsgruppens resultat kommer att bli en del av och komplettera den regionala handlingsplanen. Arbetet skall vara klart senare i vår.

Dansprofessur inrättas?

På Ärlegården har jag stämt möte med två kvinnor som arbetar för att öka intresset för dans och för att förbättra förutsättningarna för de professionella dansarna: Gun Lund och Therese Finné Holmberg.

Gun Lund, danskonstnär, är en av de personer som driver på för att skapa en dansutbildning inom universitets ramar. Hon är aktiv inom Dans i Väst och har nyligen etablerat dansscenen 24 kvadrat.

26EC_2.jpg
– Vi har tänkt oss en teoretisk utbildning med kanske 4–5 studenter. Utbildningen skall innehålla filosofi ska och estetiska frågeställningar kring kroppen och sätta dansen i relation till andra konstnärliga uttryck.

– Utbildningen kommer att vara ganska forskningsinriktad. Därför vill vi koppla en professur till utbildningen, i alla fall på sikt, säger Gun Lund. Therese Finné Holmberg, informatör på Dans i Väst, säger:

– Vi tittar på olika modeller och studerar liknande utbildningar, bland annat i London och Amsterdam. Vi ser ett enormt behov av en dansvetenskaplig utbildning. Idag är det ju självklart att det ska finnas t ex konst-, film- och litteraturvetenskap på universitetet. Detta saknas för danskonsten och nu finns det ett uppdämt behov av teoribildning och dokumentation.

– Att en arbetsgrupp nu kunnat bildas med representanter från olika håll är mycket positivt. Detta har vi arbetat länge med för att få till stånd, säger Gun Lund.

Lång utbildning

Dansarna har vanligtvis en lång utbildning. De börjar i allmänhet mycket tidigt, kanske redan när de är 4–5 år.

På Svenska Balettskolan, som finns i Skälltorpsskolan på Hisingen, finns det dansutbildning från och med årskurs 4. Det finns bara ytterligare två sådana grundskoleutbildningar inom dansen i Sverige – i Stockholm och Malmö.

7C78.jpgPå gymnasienivån är det ännu mer glest mellan utbildningarna inom modern dans. Svenska Balettskolan i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg och en helt nystartad utbildning i Piteå är de enda gymnasieutbildningarna på området.

Efter gymnasiet finns det lite fler möjligheter. Både Balettakademin (Folkuniversitetet) och Dansforum har treåriga utbildningar, mer eller mindre inriktade på modern dans. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder olika slags dansprogram.

Stor publik

Men det är alltså bara i Stockholm som det finns en högskoleutbildning på dansområdet.

– Det är faktiskt lite märkligt, säger Therese Finné Holmberg, eftersom Västra Götalandsregionen på alla sätt ligger långt fram när det gäller dans.

– Vi uppfattar att både Göteborgs kommun och regionstyrelsen är mycket positiva till dans. Dansintresset är faktiskt väldigt stort i vår region, vi har relativt många utövare och stor publik.

Hur ser då arbetsmarknaden ut för dansare?

– Det finns en hel del möjligheter för professionella dansare. De flesta frilansar inom fria grupper eller fria kompanier, med olika slags dansprojekt. Fler och fler får tillfälliga jobb inom eventmarknaden, på mässor och konferenser, säger Therese.

– För män är arbetsmarknaden särkilt god, det är stor efterfrågan och brist på manliga dansare. Av Dans i Västs 103 aktiva medlemmar är 14 manliga.

En annan fråga som Dans i Väst just nu arbetar med är att skapa ett dansens hus i Göteborg. Idén går i korthet ut på att etablera en dansscen för det fria danslivets aktörer. Och det konkreta föreslaget är att göra Pusterviksteatern till en sådan scen.

Aktuellt dansverk

Den 9, 10 och 11 februari är Linda Forsman aktuell som koreograf för en dansföreställning på Pusterviksteatern som heter Lost Tribes, ”en visuellt färgrik och poetisk föreställning med starka känslouttryck, fl ödande dans och fi nstilta skeenden där dansen balanserar på luftljuset – sträcker över omfånget – regerar över ytans rymd”. Linda har tillsammans med scenografen Lou Lundqvist skapat dansverket direkt för Göteborgsdansarna Viktoria Alarik, Luisa Denward, Åsa Thegerström och Mette Wiik.