Temakväll på stadsbiblioteket 23 augusti. Black ribbon day är den Europagemensamma högtidsdagen för att hedra offren för totalitära regimer, främst stalinismen och nazismen. Den 23 augusti högtidlighåller Göteborgs Stad för första gången denna dag med ett arrangemang på stadsbiblioteket.

Det blir föreläsning, ljuständning och musik på Trappscenen i stadsbiblioteket med start klockan 18. Professor Klas-Göran Karlsson, historiker vid Lunds universitet, som bland annat forskat om folkmord, föreläser.

Utställning om Gulag på Frölunda kulturhus
– Vi vill belysa aktuella och angelägna frågor under temakvällen. Kunskaper om totalitära organisationer är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att det här evenemanget är välkomnande och öppet för alla, säger Klas Forsberg, chef på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter.

I samband med Black Ribbon Day startar också utställningen Gulag – Det farfar inte berättade på Frölunda kulturhus. Utställningen pågår till 16 september. Utställningen handlar om Helmut Weiss livsöde som tysk jude och övertygad kommunist. Han föll offer för två totalitära regimers exkludering och tillbringade 20 år av sitt liv i Stalins Gulagläger.

Bild: Wikimedia